Konkurs ofert

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

OGŁASZA

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza
Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w zespołach ratownictwa medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży – 20 ratowników

Załączniki:

  1. Pełna treść ogłoszenia
  2. Oferta
  3. Projekt umowy
  4. Szczegółowe warunki