Odwołanie konkursu ofert

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

odwołuje

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

przez ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

w zespołach ratownictwa medycznego

z dnia 27.11.2017 r.

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia