Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

Dotyczy postępowania ogłoszonego w dniu 29.11.2017 r.: konkurs ofert na wykonywanie! świadczeń zdrowotnych, przedmiot postępowania: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w zespołach ratownictwa medycznego w WSPR SPZOZ w Łomży-20 ratowników

Pełna treść ogłoszenia