Konkurs ofert

SPROSTOWANIE

W ogłoszeniu o konkursie ofert na wykonanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu

w pkt 5 wpisano błędną datę rozstrzygnięcia konkursu.

Prawidłowo termin rozstrzygnięcia konkursu został wyznaczony na dzień 23.01.2018 r.

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ogłasza
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

i zaprasza oferentów do składania ofert

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

Załączniki:

  1. Pełna treść ogłoszenia
  2. Oferta
  3. Szczegółowe warunki
  4. Wzór oświadczenia o zdolności prawnej
  5. Wzór zobowiązania do kontynuacji ubezpieczenia