Rozstrzygnięcie konkursu ofert

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

– UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY SYSTEMU

W ZESPOŁACH SPECJALISTYCZNYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO „S”

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia