Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert 

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez 

ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów

uprzywilejowanych w transporcie sanitarnym w WSPR SPZOZ w Łomży

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia