Konkurs ofert – dyspozytor medyczny

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ogłasza

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych/pielęgniarki systemu na stanowisku dyspozytora medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży

– 4 dyspozytorów w okresie od 12.04.2018 r. do 30.04.2019 r.

Załączniki:

  1. Pełna treść ogłoszenia
  2. Formularz oferty
  3. Szczegółowe warunki
  4. Umowa dyspozytor
  5. Komunikat – zmiana do umowy