Konkurs ofert – dyspozytor medyczny

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

Ogłasza

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych na stanowisku dyspozytora medycznego, pielęgniarki systemu na stanowisku dyspozytora medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży w okresie od 01.05.2018r. do 30.04.2020r.

Załączniki:

  1. Pełna treść ogłoszenia
  2. Formularz oferty
  3. Szczegółowe warunki
  4. Umowa