Unieważnienie konkursu ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez

lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych

ratownictwa medycznego „S”

Załączniki:

  1. Pełna treść ogłoszenia