Konkurs ofert – Ratownictwo Medyczne

Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu w załączniku nr 6

 

Sprostowanie do ogłoszenia w załączniku nr 3

 

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

OGŁASZA

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych z uprawnieniami

do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w zespołach ratownictwa medycznego

w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży

Załączniki:

  1. Pełna treść ogłoszenia
  2. Formularz oferty
  3. Sprostowanie zapisu punktu 4 formularza oferty
  4. Szczegółowe warunki
  5. Umowa
  6. Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu