Konkurs ofert – Transport sanitarny

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ogłasza

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w transporcie sanitarnym przez ratowników

medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w Wojewódzkiej

Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży

w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Załączniki:

  1. Pełna treść ogłoszenia
  2. Formularz oferty
  3. Umowa
  4. Szczegółowe warunki konkursu
  5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych