OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w transporcie sanitarnym w WSPR SPZOZ w Łomży.

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia