Konkurs ofert Lekarz S

OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

ogłasza

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza oferentów do składania ofert

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu

w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

Załączniki:

  1. Pełna treść ogłoszenia
  2. Oferta
  3. Szczegółowe warunki
  4. Projekt umowy
  5. Wzór oświadczenia o zdolności prawnej
  6. Wzór zobowiązania do kontynuacji ubezpieczenia
  7. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych