Konkurs ofert

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ogłasza

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

i zaprasza oferentów do składania ofert

 

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie
  2. Oferta
  3. Projekt umowy
  4. Szczegółowe warunki
  5. Wzór oświadczenia o zdolności prawnej
  6. Wzór zobowiązania do kontynuacji ubezpieczenia
  7. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych