Unieważnienie konkursu ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez

lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

Załączniki:

  1. Pełna treść ogłoszenia