Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ

LEKARZY SYSTEMU W ZESPOŁACH SPECJALISTYCZNYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO „S”

 

Załączniki:

  1. Pełna treść ogłoszenia