Ogłoszenie o pracę Dział Służ Pracowniczych

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

zatrudni osobę do Działu Służb Pracowniczych

 

Wymagania:
1. wykształcenie kierunkowe,
2. znajomość:
– organizowania procesu wypłacania wynagrodzeń pracownikom,
– przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
– przepisów prawa pracy,
– przepisów ubezpieczeń społecznych,
3. doświadczenie zawodowe na stanowisku kadrowo-płacowym,
4. umiejętność obsługi programów związanych z kadrami i płacami (miedzy innymi MS Excel i Płatnik),
5. sumienność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, doskonała organizacja pracy własnej.

Oferty proszę składać do dnia 23 kwietnia 2019 roku do godz. 15 w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/19.

Z wybranymi kandydatami będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.