Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNIKA ZESPOŁU
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA
RATUNKOWEGO SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

 

Załączniki:

  1. Pełna treść ogłoszenia