Konkurs ofert

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z siedzibą
18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19 tel. 86 216-62-15/fax 86 216-30-63
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j. z dnia 19.01.2018 z późn. zm.)

ogłasza

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
i zaprasza oferentów do składania ofert

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

 

 

Załączniki:

  1. Pełna treść ogłoszenia
  2. Oferta
  3. Projekt umowy
  4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  5. Szczegółowe warunki lekarz
  6. Wzór oświadczenia o zdolności prawnej
  7. Wzór zobowiązania do kontynuacji ubezpieczenia