Konkurs ofert

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ogłasza

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

 

Załączniki:

  1. Pełna treść ogłoszenia
  2. Oferta
  3. Projekt umowy
  4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  5. Szczegółowe warunki lekarz
  6. Wzór oświadczenia o zdolności prawnej
  7. Wzór zobowiązania do kontynuacji ubezpieczenia