Konkurs ofert

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY
18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 2190 zpóźn.zm.)

OGŁASZA

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w transporcie sanitarnym przez ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży,

w okresie od 01 września 2019 r. do 31 października 2020r.

  1. Ogłoszenie
  2. Oferta
  3. Umowa
  4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  5. Szczegółowe warunki konkursu ofert