Konkurs ofert

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY
18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 t j. z późn.zm.)

OGŁASZA

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych pełniących funkcję kierownika zespołu ratownictwa medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży (5 ratowników medycznych)

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Oferta
 3. Umowa
 4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
 5. Szczegółowe warunki konkursu ofert

[…]

Konkurs ofert

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ogłasza

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

 

Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Oferta
 3. Projekt umowy
 4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
 5. Szczegółowe warunki lekarz
 6. Wzór oświadczenia o zdolności prawnej
 7. Wzór zobowiązania do kontynuacji ubezpieczenia

[…]

Ogłoszenie o pracę Dział Służ Pracowniczych

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

zatrudni osobę do Działu Służb Pracowniczych

 

Wymagania:
1. wykształcenie kierunkowe,
2. znajomość:
– organizowania procesu wypłacania wynagrodzeń pracownikom,
– przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
– przepisów prawa pracy,
– przepisów ubezpieczeń społecznych,
3. doświadczenie zawodowe na stanowisku kadrowo-płacowym,
4. umiejętność obsługi programów związanych z kadrami i płacami (miedzy innymi MS Excel i Płatnik),
5. sumienność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, doskonała organizacja pracy własnej.

Oferty proszę składać do dnia 23 kwietnia 2019 roku do godz. 15 w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/19.

Z wybranymi kandydatami będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.

[…]

Konkurs ofert

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ogłasza

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

 

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

 

Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Oferta
 3. Projekt umowy
 4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
 5. Szczegółowe warunki lekarz
 6. Wzór oświadczenia o zdolności prawnej
 7. Wzór zobowiązania do kontynuacji ubezpieczenia

[…]

Ogłoszenie praca księgowość

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

zatrudni osobę do działu księgowości.

Wymagania:

– wykształcenie ekonomiczne,

– znajomość zasad rachunkowości,

– punktualność, sumienność, komunikatywność, odpowiedzialność,

– mile widziane doświadczenie w pracy w pełnej księgowości.

Oferty proszę składać do dnia 11.04.2019 r. w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Sz. Zambrowska 1/19 18-400 Łomża. W dniu 12.04.2019 przewidywany jest test praktyczny znajomości zasad rachunkowości.

 

[…]

Konkurs ofert

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ogłasza

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

i zaprasza oferentów do składania ofert

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Oferta
 3. Projekt umowy
 4. Szczegółowe warunki
 5. Wzór oświadczenia o zdolności prawnej
 6. Wzór zobowiązania do kontynuacji ubezpieczenia
 7. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

[…]