Konkurs ofert

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

OGŁASZA

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza
Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych z uprawnieniami do
prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w zespołach ratownictwa medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży – 20 ratowników

 

Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Oferta
 3. Projekt umowy
 4. Szczegółowe warunki

 

[…]

Konkurs ofert

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

ogłasza

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

i zaprasza oferentów do składania ofert

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach

specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Oferta
 3. Projekt umowy
 4. Szczegółowe warunki
 5. Wzór oświadczenia o zdolności prawnej
 6. Wzór zobowiązania do kontynuacji ubezpieczenia

[…]

Konkurs ofert

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

ogłasza

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

i zaprasza oferentów do składania ofert

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach

specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Oferta
 3. Projekt umowy
 4. Szczegółowe warunki
 5. Wzór oświadczenia o zdolności prawnej
 6. Wzór zobowiązania do kontynuacji ubezpieczenia

[…]

Konkurs ofert

OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKA   STACJA  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2016r., poz. 1638 z późn.zm.)

OGŁASZA

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w zespołach ratownictwa medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży
(Filia Wysokie Mazowieckie, Podstacja Ciechanowiec) – 3 ratowników

 

Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Oferta
 3. Projekt umowy
 4. Szczegółowe warunki
  […]

Wynajem pomieszczeń Łomża

OGŁOSZENIE

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

informuje o możliwości najmu pomieszczeń zlokalizowanych w budynku WSPR SPZOZ w Łomży,

ul. Szosa Zambrowska 1/19

od godz. 8:00 do godz. 18:00

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia

[…]

Konkurs ofert

OGŁOSZENIE

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ogłasza

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

i zaprasza oferentów do składania ofert

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach

specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

 

Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Oferta
 3. Projekt umowy
 4. Szczegółowe warunki
 5. Wzór oświadczenia o zdolności prawnej
 6. Wzór zobowiązania do kontynuacji ubezpieczenia
 7. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

[…]