Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 2190 zpóźn.zm.) OGŁASZA Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza oferentów do składania ofert. W okresie Read more about Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”[…]

Rozstrzygnięcie konkursu lekarskiego

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert. Dotyczy postępowania ogłoszonego w dniu 18.06.2019.: konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”.   Załączniki: Pełna treść

Odwołanie konkursu ofert

Ogłoszenie o odwołaniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w transporcie sanitarnym przez ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w WSPR SP ZOZ w Łomży Załączniki: Pełna treść ogłoszenia

Konkurs ofert

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY
18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 2190 zpóźn.zm.)

OGŁASZA

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w transporcie sanitarnym przez ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży,

w okresie od 01 września 2019 r. do 31 października 2020r.

 1. Ogłoszenie
 2. Oferta
 3. Umowa
 4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
 5. Szczegółowe warunki konkursu ofert

 

[…]

Konkurs ofert

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ogłasza

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

 

Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Oferta
 3. Projekt umowy
 4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
 5. Szczegółowe warunki lekarz
 6. Wzór oświadczenia o zdolności prawnej
 7. Wzór zobowiązania do kontynuacji ubezpieczenia

[…]