Konkurs ofert

SPROSTOWANIE

W ogłoszeniu o konkursie ofert na wykonanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu

w pkt 5 wpisano błędną datę rozstrzygnięcia konkursu.

Prawidłowo termin rozstrzygnięcia konkursu został wyznaczony na dzień 23.01.2018 r.

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ogłasza
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

i zaprasza oferentów do składania ofert

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Oferta
 3. Szczegółowe warunki
 4. Wzór oświadczenia o zdolności prawnej
 5. Wzór zobowiązania do kontynuacji ubezpieczenia

[…]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

Dotyczy postępowania ogłoszonego w dniu 29.11.2017 r.: konkurs ofert na wykonywanie! świadczeń zdrowotnych, przedmiot postępowania: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w zespołach ratownictwa medycznego w WSPR SPZOZ w Łomży-20 ratowników

Pełna treść ogłoszenia

 

[…]

Konkurs ofert

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ogłasza
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

i zaprasza oferentów do składania ofert

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Oferta
 3. Projekt umowy
 4. Szczegółowe warunki
 5. Wzór oświadczenia o zdolności prawnej
 6. Wzór zobowiązania do kontynuacji ubezpieczenia

[…]

Konkurs ofert

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

OGŁASZA

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza
Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w zespołach ratownictwa medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży – 20 ratowników

Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Oferta
 3. Projekt umowy
 4. Szczegółowe warunki

[…]

Konkurs ofert

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

OGŁASZA

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza
Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych z uprawnieniami do
prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w zespołach ratownictwa medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży – 20 ratowników

 

Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Oferta
 3. Projekt umowy
 4. Szczegółowe warunki

 

[…]