Konkurs ofert – dyspozytor medyczny

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

Ogłasza

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych na stanowisku dyspozytora medycznego, pielęgniarki systemu na stanowisku dyspozytora medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży w okresie od 01.05.2018r. do 30.04.2020r.

Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Formularz oferty
 3. Szczegółowe warunki
 4. Umowa

[…]

Konkurs ofert

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ogłasza

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza oferentów do składania ofert

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach

specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Oferta
 3. Projekt umowy
 4. Szczegółowe warunki
 5. Wzór oświadczenia o zdolności prawnej
 6. Wzór zobowiązania do kontynuacji ubezpieczenia

[…]

Konkurs ofert – dyspozytor medyczny

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ogłasza

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych/pielęgniarki systemu na stanowisku dyspozytora medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży

– 4 dyspozytorów w okresie od 12.04.2018 r. do 30.04.2019 r.

Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Formularz oferty
 3. Szczegółowe warunki
 4. Umowa dyspozytor
 5. Komunikat – zmiana do umowy

[…]

Konkurs ofert

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ogłasza

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

i zaprasza oferentów do składania ofert

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach

specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Oferta
 3. Projekt umowy
 4. Szczegółowe warunki
 5. Wzór oświadczenia o zdolności prawnej
 6. Wzór zobowiązania do kontynuacji ubezpieczenia

[…]

Konkurs ofert

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ogłasza

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

i zaprasza oferentów do składania ofert

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach

specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Oferta
 3. Projekt umowy
 4. Szczegółowe warunki
 5. Wzór oświadczenia o zdolności prawnej
 6. Wzór zobowiązania do kontynuacji ubezpieczenia
 7. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

[…]

Konkurs ofert – transport sanitarny

WOJEWÓDZKA   STACJA  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19

OGŁASZA

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w transporcie sanitarnym przez ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży w Filiach: Wysokie Mazowieckie, Zambrów i Grajewo

w okresie od 01 marca 2018r. do 31 marca 2020r.

Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Formularz oferty
 3. Szczegółowe warunki konkursu
 4. Umowa

[…]