13 kwietnia 2017

Ratownictwo medyczne

System Państwowe Ratownictwo Medyczne został powołany ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2017, poz. 2195 t.j. z późn. zm.) w celu zapewnienia pomocy osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego – stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji  organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

W celu zapewnienia realizacji zadań wynikających z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży dysponuje 12 zespołami ratownictwa medycznego w tym:                   6 zespołów specjalistycznych i 6 zespołów podstawowych.

  • Zespoły specjalistyczne – w skład tych zespołów wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
  • Zespoły podstawowe – w skład tych zespołów wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.