Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

Unieważnienie konkursuofert z dnia 31.08.2021 : ratownicy, pielęgniarki

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH, PIELEGNIARKI/PIELEGNIARZY SYSTEMU, PIELEGNIARKI/PIELEGNIARZY SYSTEMU Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży   Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Read more about Unieważnienie konkursuofert z dnia 31.08.2021 : ratownicy, pielęgniarki[…]

Konkurs ofert : Lekarze “S”

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19 tel. 86 216-62-15/fax 86 216-30-63 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2020 poz. 295 z późn. zm.) ogłasza Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Read more about Konkurs ofert : Lekarze “S”[…]

Unieważnienie konkursuofert z dnia 23.08.2021 : ratownicy, pielęgniarki

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH, PIELEGNIARKI/PIELEGNIARZY SYSTEMU, PIELEGNIARKI/PIELEGNIARZY SYSTEMU Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży   Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Read more about Unieważnienie konkursuofert z dnia 23.08.2021 : ratownicy, pielęgniarki[…]

Konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RAIUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn.zm.) OGŁASZA konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Read more about Konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki[…]

Konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RAIUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn.zm.) OGŁASZA konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Read more about Konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki[…]

POIS 2021

  „Zakup ambulansu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby WSPR SPZOZ w Łomży w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020   Beneficjent: Wojewódzka Stacja Read more about POIS 2021[…]

Nowy ambulans

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, „Wsparcie WSPR w Łomży w walce z COVID-19 poprzez zakup ambulansu z wyposażeniem”. Celem projektu było wsparcie podmiotu w związku z realizacją Read more about Nowy ambulans[…]

POIS 2020

  „Wsparcie WSPR w Łomży w walce z COVID-19 poprzez zakup ambulansu z wyposażeniem” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020   Beneficjent: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży   Wartość dofinansowania dla Beneficjenta: 596.774,19 PLN Read more about POIS 2020[…]

Nowoczesne ambulanse od Siepomaga.pl zastąpią medyczne „oldtimery”.

Wojewódzka Stacja Pogotowia w imieniu Dyrekcji oraz całego personlu medycznego z całego serca dziękuje za przekazanie karetki i wiarę w naszą pracę. DZIĘKUJEMY !!!     Żółte karetki wypadkowe od Siepomaga.pl zostały zakupione dzięki największej polskiej zbiórce internetowej, jaką okazała się pierwsza edycja zbiórki Siepomaga.pl na rzecz wsparcia polskiej służby zdrowia w walce z koronawirusem, w której wzięło Read more about Nowoczesne ambulanse od Siepomaga.pl zastąpią medyczne „oldtimery”.[…]